Αναζήτηση
  • Χρυσάνθη Γιάλλουρου Κλινική Διαιτολόγος - Αθλητική

Πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας – Αντίληψη γονιών για το βάρος του παιδιού του.


Η παιδική παχυσαρκία έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους παράγοντες που βοηθούν στην αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η αντίληψη του κηδεμόνα για το βάρος του παιδιού του.

Από την μελέτη GENESIS φαίνεται ότι το 72,9% των γονιών με υπέρβαρα παιδία θεωρούσαν ότι το παιδί τους είχε φυσιολογικό βάρος, ενώ το 1.9% είχε την αντίληψη ότι το βάρος του παιδιού τους ήταν χαμηλότερο από το φυσιολογικό. Μόλις το 25,3% των γονιών με υπέρβαρα παιδία ανάφεραν ότι το βάρος του παιδιού τους ήταν αυξημένο.

Αυτό δείχνει ότι οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται εάν το παιδί τους είναι παχύσαρκό ή όχι. Έτσι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα και δεν απευθύνονται έγκαιρα στους ειδικούς. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι ενημερωμένοι έτσι ώστε να βοηθούν στην μείωση της παιδικής παχυσαρκίας και στην βελτίωση της υγείας των παιδιών.

Το διάγραμμα αυτό δείχνει την αντίληψη των γονιών για το βάρος του υπέρβαρου παιδίου τους


13 προβολές0 σχόλια